seniora-ca

Seniora-CA ei in project inizialisaus cun sustegn dalla vischnaunca da Mustér. Inagada per meins organisescha la Seniora-CA ina occurrenza ella rama d'in referat, ina discussiun, ina presentaziun, giugs etc. Avon l'occurrenza eis ei adina pusseivel d'ina meisa da miezdi communabla ella cafeteria dalla PUNTREIS.


publicaziuns

occurrenzas


fevrer 2020

gievgia, ils 13 da fevrer 2020 - lotto cun petta e caffè el hotel La Furca

allas 14:00 uras el hotel la Furca

pusseivladad da gentar allas 12:15 ures el hotel La Furca cun salata ni suppa,

plat principal, per frs. 18.00 - 21.00

 

Annunzia pil tochen mardis, ils 11 da fevrer 2020 allas 17:00 uras a

PUNTREIS sut 081 929 56 56.

gievgia, ils 20 da fevrer 2020 - Seniora-CaNorta

allas 13:45 uras en PUNTREIS

nossa meisa rodunda - cumpignia - discuors - giugs

 

meisa da miezdi

Gentar allas 12:15 uras en PUNTREIS - menu cun 3 tratgas, 3dl aua dalla spina

ed 1 caffè per frs. 18.50.

Annunzia entochen allas 9:00 uras dil di a PUNTREIS sut 081 929 56 56.